Δημιουργία νέου λογαριασμού

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά το σύστημα, εισάγετε στη φόρμα τα στοιχεία σας και πατήστε το κουμπί Εγγραφή. Βεβαιωθείτε ότι τα πεδία έχουν συμπληρωθεί σωστά και δεν υπάρχει κανένα σφάλμα. Διορθώστε εάν υπάρχει σύμφωνα με τις υποδείξεις.

Μετά την επιτυχή συμπλήρωση των πεδίων, θα σας αποσταλεί e-mail με οδηγίες για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας. Εάν παρατηρήσετε καθυστέρηση στην παραλαβή του e-mail ενεργοποίησης, ακολουθήστε τις αναλυτικές οδηγίες.

Εγγραφή