Επικοινωνία

Τεχνική Υποστήριξη

Η Τηλεφωνική Υποστήριξη της Εφαρμογής "Ελεγχος Χρήσης Ύδατος" λειτουργεί από τις 08:00-14:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή στο τηλέφωνο:

210-8802000

Εναλλακτικά, για τη διατύπωση ερωτημάτων και παραπόνων ή την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ηλεκτρονικά έντυπα παραπόνων, ερωτημάτων και αξιολόγησης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Διεύθυνση
Δομοκού 5, Σταθμός Λαρίσης
Αθήνα, Αττική
ΤΚ 10445
Υπεύθυνος Έργου
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων
  • Δ/νση Πληροφορικής - Τμήμα Ανάπτυξης Εφαρμογών & Ασφάλειας Συστημάτων
  • Δ/νση Τεχνικών Ελέγχων - Τμήμα Πολλαπλής Συμμόρφωσης